TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Cơ sở 1:
Địa chỉ: Khu phố Thanh Tân, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3866 420 - 0254 3654 420
Fax: 0254 3866 419
Cơ sở 2:
Địa chỉ: Đường 3/2 - Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3581 703
Cơ sở 3:
Địa chỉ: 78 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3584 976